Opatření Covid-19

Vzhledem k přijatým zpřísňujícím podmínkám, které se dotýkají také sportovní oblasti, si Vás dovolujeme informovat o vývoji z hlediska STK ČBaS. Předně uvádíme, že prioritou STK je umožnit soutěže v maximálním rozsahu, po celou dobu, kdy to mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dovolí. 
 
ČUS dosud nezveřejnila aktualizované výkladové stanovisko, v tuto chvíli vycházíme z veřejně dostupných informací a informací od NSA. O aktualizaci výkladového stanoviska budete informováni v černém boxu nepřehlédněte na webu ČBaS.
 
Tréninky a turnaje - amatérský sport
- na sportovní přípravu a turnaje amatérských sportovců dopadá zejména bod I/14 písm. d) mimořádného opatření
- jakákoliv omezení nedopadají na děti do 12 let věku (žádná osoba samozřejmě nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19)
- bez omezení je umožněno trénovat a účastnit se turnajů s počtem do 20 osob (pro badmintonové turnaje prakticky neaplikovatelné)
- bez omezení je umožněno trénovat v neměnném kolektivu, je však nutné vést evidenci osob
- v případě turnajů je umožněna účast dětí do 12 let věku bez omezujících opatření, v případě ostatních osob je vyžadováno splnění podmínky O (očkování) - N (nemoc), osoby do dovršení 18 let věku splní podmínky také negativním RT-PCR testem (pro účely tréninku a turnaje stanovena platnost testu 7 dnů)
- výjimky, na které dále dopadá možnost splnit podmínky negativním RT-PCR testem jsou podrobně vymezeny v bodě I/17 písm. a) mimořádného opatření
- v rámci klubů se prosím pokuste zmapovat aktuální situaci, především se zaměřením na hráče starší 18 let, kteří by mohli být skupinou ohroženou nemožností splnit podmínky testováním a zároveň bez očkování či prodělání nemoci s ohledem na nízký věk

Prohlášení účastníka turnaje bylo na webu ČBaS aktualizováno: https://czechbadminton.cz/stk-aktuality
Posíláme též v příloze tohoto emailu.

Tréninky a turnaje - profesionální sport
- vláda zpracovala podnět od Národní sportovní agentury a vypustila podmínku O-N pro přípravu profesionálních sportovců; ti tak nebudou muset být očkováni či po prodělání nemoci, k výkonu jejich sportu v kolektivu postačí negativní test, je na ně nahlíženo jako na zaměstnance
- profesionální sportovec = sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
- tato novinka dopadá především na Extraligu, zástupce extraligových týmů budeme o vývoji informovat
 
Prosím informujte oddíly ve Vaší oblasti.
 
S přáním příjemného víkendu
 
tým STK ČBaS
 
 

--

Sportovně-technická komise
 
 
Český badmintonový svaz, z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6 - Břevnov
GRANTI
Grantem pro mládež v letech 2015 až 2020 je: Jihočeský kraj
Grantem na podporu sportu a mládeže SK Badminton Tábor v letech 2016 až 2020 je: Jihočeský kraj V letech 2018 až 2020 byla celá dotace použita na mzdy trenérů mládeže.
Grantem SK Badminton Tábor je: Město Tábor
SPONZOŘI